جعبه بالشی

جعبه بالشی

  • بسته بندی تخت
  • ایده آل برای بسته بندی محصولات کوچک
  • با چسب جانبی