جعبه کشویی

جعبه کشویی

  • ابعاد قابل تنظیم
  • در دو حالت ( هر دو طرف باز یا یک طرف باز)
  • با چسب جانبی